Ni-Tech
НАЙТЕХ ЕООД е микропредприятие,
предлагащо съчетание от модерни CNC-технологии,
компетентност и максимална гъвкавост.

Процесът на обработка на клиентските заявки
е крайно опростен и силно автоматизиран,
което прави възможна изработката дори
на единични детайли с много сложна конфигурация.

Елементи за транспортна, строителна, медицинска,
опаковъчна и екструзионна техника. За печатарски, металорежещи, хидравлични и металургични машини.
Профилни тела за диамантни инструменти,
формообазуващи елементи за леярски кокили,
вакуумформи, шприцформи, бласформи,
електроди за ерозия, леярски модели -
това е само малка част от обаботваните от нас детайли.