Ni-Tech
От идеята до готовото изделие:
Ваш чертеж, мостра или дори само идея -
ние конструираме, проектираме технологичния
процес и изпълняваме готови детайли и възли.
Сложни конфигурации, прецизност, чисти повърхнини - гарантирани от нашия опит, ангажирано отношение и машини с модерни системи за програмно управление.
Може би можем да помогнем и при решаването на Вашия проблем.
Добре дошли на страницата на НАЙТЕХ ЕООД -
малката фирма с модерни CNC технологии